Personvernerklæring

Personvernerklæring for MediMatcher for arbeidsgiveren

1. Generell informasjon om registeret

Personlig dataleder
Medetter Oy (Forretnings-ID 2196351-9)

Besøksadresse: Pakkahuoneenkatu 15 A 3, 90100 Uleåborg, Finland

Telefon: +358 44 2772 554

E-post: info@medimatcher.fi

Registrets navn

MediMatcher Finland

De registrerte

Registeret lagrer informasjon om:

 • Kontaktpersoner for arbeidsgivere som søker arbeidere via MediMatcher;
 • Arbeidssøkere som søker jobb via MediMatcher.

2. Juridisk grunnlag for og formål med behandling av personopplysninger

Avhengig av formålet med behandlingen av personopplysninger, er grunnlaget for behandlingen av personopplysningene personopplysningslederens lovbestemte forpliktelser, en legitim interesse hos Medetter Oy forårsaket av kundeforholdet mellom Medetter Oy og kunden, gjennomføring av avtalen mellom kunden og Medetter Oy og kundens samtykke.

Personopplysninger kan behandles for følgende formål:

 • For å produsere, tilby, analysere, administrere, utvikle, forbedre og beskytte nettstedet;
 • For å tilpasse nettstedet individuelt, for å lage analyser og statistikk om nettstedet, for å forhindre og undersøke misbruk;
 • For å beskytte rettighetene og/eller eiendommen knyttet til nettstedet;
 • For å markedsføre og gjennomføre markeds- og meningsmålinger;
 • For å produsere, tilby, analysere, administrere, utvikle, forbedre og beskytte nåværende og fremtidige tjenester;
 • For å identifisere kunden og administrere påloggings- og brukerinformasjonen;
 • For å lede og formidle informasjon om arbeidsplassene til arbeidstakeren;
 • For å lede og formidle informasjon om arbeidstakeren til arbeidsgiveren;
 • For å opprettholde kundekontakter og utføre, analysere, utvikle og følge kommunikasjon og markedsføring angående kundeforholdet;
 • For å analysere, gruppere og rapportere kundeforholdet og formålene knyttet til utviklingen av Medetter Oy:s forretningsdrift;
 • For å samle inn og behandle tilbakemeldinger fra kunder og informasjon om kundetilfredshet.

3. Datainnhold i registeret

For å ta i bruk og bruke MediMatcher må man registrere den rekruteringsansvarligas fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer. Basert på kundeforholdet kan personopplysningsregisteret brukes for å innhente informasjon om foretrukket kontaktmetode og kontaktspråk. Den øvrige informasjonen i registeret knyttet til arbeidsgiveren kan ikke betraktes som personopplysninger knyttet til en fysisk person.

4. Registerdatakilder

Informasjonen i registeret består utelukkende av informasjonen som kunden har gitt til Medetter Oy eller som er dannet ved å følge hans/hennes bruk av Medetter Oy sine tjenester. Kundeinformasjonen blir ikke komplettert eller samlet fra andre kilder.

5. Lagringstid for personopplysninger

Personlig dataleder skal bare lagre og behandle personopplysninger så lenge det er nødvendig for det forhåndsdefinierte formålet med bruken av personopplysningene. Personopplysningene lagres i registeret i det minste under kundeforholdet mellom Medetter Oy og kunden, og personopplysninger som har blitt overflødige slettes med jevne mellomrom i samsvar med datalederen sin personvernpolicy når datalederen ikke lenger har grunn til å behandle og lagre personopplysninger. Opphør av kundeforholdet defineres i samsvar med hver serviceavtale.

6. Sedvanlig utlevering av opplysninger

Utgangspunktet er at den registrerades personopplysninger ikke blir utlevert til tredjeparter for gjennomgang, med mindre det kreves av lov eller myndighetsbestemmelser.

For vedlikehold av personopplysningsregisteret brukes tjenestelevarandører som behandler personopplysninger på oppdrag av Medetter Oy (lagring, forvaring) og som har tilgang til personopplysningsregisteret for å tilby og utvikle tjenesten (vedlikehold av nettstedet, analyser).

Slike tjenesteleverandører skal ikke ha rett til å se personopplysningene i registeret med mindre det er absolutt nødvendig for å sikre at tjenesten fungerer. Tjenestelevarandører og deres underordnede er bundne av strikt konfidensialitet og sekretess.

Personopplysninger utleveres ikke for direkte markedsføringsformål. Personopplysninger overføres heller ikke utenfor EU/EØS-området eller til internasjonale organisasjoner.

7. Prinsipper for beskyttelse av personopplysninger

Personopplysningene oppbevares konfidensielt og de er beskyttet med både tekniske og organisatoriske tiltak.

Tilgang til og bruk av registeret har vært begrenset til en forhåndsdefinert ansatt, profesjonell eller samarbeidspartner, hvis oppdragene deres forutsetter behandling av personopplysninger. De som behandler registeret har taushetsplikt. For å få tilgang til systemet kreves et brukernavn og passord. Systemet er også beskyttet av brannmurer og andre tekniske midler.

Datanettverket og utstyret til den behandlingsansvarlige og dens potensielle IT-partner, der registeret er lokalisert, er beskyttet av en brannmur og andre, både tekniske og fysiske sikkerhetstiltak.

8. Den registrertes rettigheter

Den registrerte har rett til å granske opplysninger om seg selv i registeret og kreve at feilaktig informasjon blir rettet og at informasjon slettes eller suppleres.

Den registrerte har rett til å kreve begrensning av behandlingen og motsette seg behandlingen av personopplysningene sine.

Den registrerte har rett til å trekke sitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst, uten at det påvirker lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Dessuten har den registrerte i noen situasjoner rett til å få tilgang til opplysninger om seg selv og overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Den registrerte kan utøve de forannevnte rettighetene ved å ta kontakt med oss på info@medimatcher.fi.

Den registrerte har rett til å klage til personvernombudet hvis han/hun syns at hans/hennes personopplysninger ikke er behandlet ifølge den gjeldende personopplysningsloven.

Personvernerklæring for MediMatcher for arbeidssøkeren

1. Generell informasjon om registeret

Personlig dataleder
Medetter Oy (Forretnings-ID 2196351-9)

Besøksadresse: Pakkahuoneenkatu 15 A 3, 90100 Uleåborg

Telefon: +358 44 2772 554

E-post: info@medimatcher.fi

Registrets navn

MediMatcher Finland

De registrerte

Registeret lagrer informasjon om:

 • Kontaktpersoner for arbeidsgivere som søker arbeidere via MediMatcher;
 • Arbeidssøkere som søker jobb via MediMatcher.

2. Juridisk grunnlag for og formål med behandling av personopplysninger

Avhengig av formålet med behandlingen av personopplysninger, er grunnlaget for behandlingen av personopplysningene personopplysningslederens lovbestemte forpliktelser, en legitim interesse hos Medetter Oy forårsaket av kundeforholdet mellom Medetter Oy og kunden, gjennomføring av avtalen mellom kunde og Medetter Oy og kundens samtykke.

Personopplysninger kan behandles for følgende formål:

 • For å produsere, tilby, analysere, administrere, utvikle, forbedre og beskytte nettstedet;
 • For å tilpasse nettstedet individuelt, for å lage analyser og statistikk om nettstedet, for å forhindre og undersøke misbruk;
 • For å beskytte rettighetene og/eller eiendommen knyttet til nettstedet;
 • For å markedsføre og gjennomføre markeds- og meningsmålinger;
 • For å produsere, tilby, analysere, administrere, utvikle, forbedre og beskytte nåværende og fremtidige tjenester;
 • For å identifisere kunden og administrere påloggings- og brukerinformasjonen;
 • For å lede og formidle informasjon om arbeidsplassene til arbeidstakeren;
 • For å lede og formidle informasjon om arbeidstakeren til arbeidsgiveren;
 • For å opprettholde kundekontakter og utføre, analysere, utvikle og følge kommunikasjon og markedsføring angående kundeforholdet;
 • For å analysere, gruppere og rapportere kundeforholdet og formålene knyttet til utviklingen av Medetter Oy:s forretningsdrift;
 • For å samle inn og behandle tilbakemeldinger fra kunder og informasjon om kundetilfredshet.

3. Datainnhold i registeret

I hvilken grad informasjonen lagres i registeret og behandles av personopplysningslederen avhenger av hvilken informasjon arbeidssøkeren selv bestemmer seg for å levere. For å ta i bruk og bruke MediMatcher må man registrere brukernavn, passord, fornavn, etternavn, e-postadresse og registreringsnummer på JulkiTerhikki. Av denne informasjonen er det bare brukernavnet som er synlig for andre enn personopplysningslederen og den registrerte selv.

På grunnlag av kundeforholdet kan personopplysningsregisteret brukes til å innhente informasjon om foretrukket kontaktmetode og kontaktspråk.

Personopplysningsregisteret kan også inneholde informasjon om arbeidssøkerens utdannelse, språkferdigheter, arbeidserfaring, interesser knyttet til jobbsøk, telefonnummer og informasjon om tilbakemeldinger fra kunder og tilfredshet i den grad arbeidssøkeren har bestemt seg for å gi informasjon.

4. Profilering og automatisk beslutningstaking

Basert på de oppgitte personopplysningene opprettes en profil av arbeidssøkeren. Informasjon om arbeidsplassene rettes og formidles til arbeidssøkeren basert på profilen. Formålet med profilen er å tilby arbeidssøkere jobber som er best tillpassete de angitte kriteriene.

Informasjonen angitt av den registrerte kan være gjenstand for automatisk beslutningstaking for å målrette og formidle arbeidssøkeren informasjon om de mest passende jobbene for ham/henne.

5. Registerdatakilder

Informasjonen i registeret består utelukkende av informasjonen som kunden har gitt til Medetter Oy eller som er dannet ved å følge hans/hennes bruk av Medetter Oy sine tjenester. Kundeinformasjonen blir ikke komplettert eller samlet fra andre kilder.

6. Lagringstid for personopplysninger

Personlig dataleder skal bare lagre og behandle personopplysninger så lenge det er nødvendig for det forhåndsdefinierte formålet med bruken av personopplysningene. Personopplysningene lagres i registeret i det minste under kundeforholdet mellom Medetter Oy og kunden, og personopplysninger som har blitt overflødige slettes med jevne mellomrom i samsvar med datalederen sin personvernpolicy når datalederen ikke lenger har grunn til å behandle og lagre personopplysninger. Kundeforholdet anses å være avsluttet når kunden sletter kontoen eller det har gått to år siden forrige inlogging.

7. Sedvanlig utlevering av opplysninger

Utgangspunktet er at den registrerades personopplysninger ikke blir utlevert til tredjeparter for gjennomgang, med mindre det kreves av lov eller myndighetsbestemmelser.

For vedlikehold av personopplysningsregisteret brukes tjenestelevarandører som behandler personopplysninger på oppdrag av Medetter Oy (lagring, forvaring) og som har tilgang til personopplysningsregisteret for å tilby og utvikle tjenesten (vedlikehold av nettstedet, analyser).

Slike tjenesteleverandører skal ikke ha rett til å se personopplysningene i registeret med mindre det er absolutt nødvendig for å sikre at tjenesten fungerer. Tjenestelevarandører og deres underordnede er bundne av strikt konfidensialitet og sekretess.

Personopplysninger utleveres ikke for direkte markedsføringsformål. Personopplysninger overføres heller ikke utenfor EU/EØS-området eller til internasjonale organisasjoner.

8. Prinsipper for beskyttelse av personupplysninger

Personopplysningene oppbevares konfidensielt og de er beskyttet med både tekniske og organisatoriske tiltak.

Tilgang til og bruk av registeret har vært begrenset til en forhåndsdefinert ansatt, profesjonell eller samarbeidspartner, hvis oppdragene deres forutsetter behandling av personopplysninger. De som behandler registeret har taushetsplikt. For å få tilgang til

Datanettverket og utstyret til den behandlingsansvarlige og dens potensielle IT-partner, der registeret er lokalisert, er beskyttet av en brannmur og andre, både tekniske og fysiske sikkerhetstiltak.

9. Den registrertes rettigheter

Den registrerte har rett til å granske opplysninger om seg selv i registeret og kreve at feilaktig informasjon blir rettet og at informasjon opplysninger slettes eller suppleres.

Den registrerte har rett til å kreve begrensning av behandlingen og motsette seg behandlingen av personopplysningene sine.

Den registrerte har rett til å trekke sitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst, uten at det påvirker lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Dessuten har den registrerte i noen situasjoner rett til å få tilgang til opplysninger om seg selv og overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Den registrerte kan utøve de forannevnte rettighetene ved å ta kontakt med oss på info@medimatcher.fi.

Den registrerte har rett til å klage til personvernombudet hvis han/hun syns at hans/hennes personopplysninger ikke er behandlet ifølge den gjeldende personopplysningsloven.

Cookie declaration